VPN

VPN so šifrovaním chráni našu súkromie a údaje počas pripájania sa na internet z nezabezpečeného alebo verejného miesta. VPN softvér (z angl. skratka pre Virtual Private Network) nám umožňuje skryť našu polohu, IP adresu a všetky naše aktivity online. Udržiavanie súkromia našich osobných údajov je čoraz dôležitejšie, najmä pri používaní verejného internetu, pretože poskytovateľovi tejto služby umožňujeme vidieť, čo robíme online, a naše dôverné a súkromné údaje môžu byť tiež viditeľné.

Sort by: